Vilka är de bästa dieselgeneratorerna för hem och stugor?Frågan om autonom strömförsörjning av hus på landet påverkar allt fler invånare i landsbygdsinvånare. Lösningen av detta viktiga problem beror faktiskt inte på kvaliteten på de leverantörsorganisationernas tjänster och kvaliteten på de nät som finns tillgängliga i förlikningen. Det är bara viktigt att den förvärvade utrustningen är korrekt vald, och därför skulle den erbjuda alla hushållens behov.

En av de föredragna alternativen för sådan utrustning är dieselgeneratorer för hem och stugor som kan garantera att alla livsupportsystem fungerar som backup och huvudströmkälla.

Fördelar med dieselgeneratorer

 1. Om du jämför enheter på dieselbränsle med bensinanaloger, är de första effektivare och mer pålitliga.
 2. Ekonomin hos dessa generatorer är särskilt tydlig för den kontinuerliga användningen av aggregat.
 3. Enheten är mer miljövänlig än bensingeneratorn.
 4. Dieselgeneratorer är säkrare än bensin.

Nackdelar med dieselgeneratorer

 1. Bullrigt arbete.
 2. Känslighet för bränslekvalitet.

Vilken dieselgenerator ska jag välja för ett fritidshus?

Valet av en lämplig modell av dieselgenerern bygger bäst på de viktigaste tekniska och operativa egenskaperna hos utrustningen:

 • effekt;
 • på form av den nuvarande producerade
 • ekonomi och volym av tanken;
 • vid ljudnivån;
 • enhetens rörlighet.

överblick över dieselgeneratorer

Power Diesel Generator

Särskilda egenskaper hos sådana generatorer är att de kan producera ett ganska brett spänningsområde. Och här är det viktigt att ta hänsyn till generatorns syfte och den beräknade strömförbrukningen.

 • För att organisera backup strömförsörjning, om den centrala strömförsörjningen är avskuren eller sommarstugorna är permanent säkrad, kommer dieselgeneratorn att vara tillräcklig för 5 kW eller 7 kW.
 • Dieselgenerator för 10 kW eller lite kraftfullare kan redan erbjuda energi ett fullfjädrad lanthus för permanent bostad. Samtidigt kan alla moderna hushållsapparater, inklusive apparater med hög startström, fungera smidigt.
 • Enhetskapacitet av 25 till 50 kW – är en pålitlig avbrottsfri strömförsörjning på permanent basis för stugorna och hus med en omfattande uppsättning elektriska apparater, som kan innefatta enheter med en aktiv resistiv belastning.
 • Dieselgeneratorer på 100 kW eller högre används för att leverera grupper av hushåll eller hela byar med modern infrastruktur.

Related  Eldstäder för stugor – Välj ett fördelaktigt alternativ

bästa dieselgeneratorer foto

Bullrig dieselgenerator

Enligt detta kriterium överstiger dieselgenerern för dacha betydligt större bensin och gasinstallationer. Tillsammans med ökningen av enhetens kraft ökar också ljudnivån, till exempel att enheten som genererar effekt upp till 10 kW har en brusnivå på cirka 75 dB. För att minska denna påverkan används speciella omslag. Dieselgeneratorer med en effekt över 30 kW rekommenderas att monteras endast på en betongfundament och i separata rum med lämplig isolering.

Mobilitet hos dieselgeneratorer

Dieselgeneratorer konstruerade för dachas är konstruerade för liten eller medelhög kapacitet och kan fungera som en permanent eller reservtillförselkälla under förortsförhållanden.

Därför är generatorer indelade i två kategorier:

 1. Mobila eller mobila generatorer är ofta utrustade med motorer från 3000 rpm. De är luftkylda och tjänar till kortvarig drift. Effekten av sådana anordningar överstiger inte 15 kW. För enkel rörelse är de utrustade med ett chassi. Sådana generatorer kan startas manuellt, med hjälp av en elektrisk starter, men det finns också dieselgeneratorer med autostart.
 2. Stationära generatorer väljes företrädesvis med en motor som utvecklar 1500 rpm, flytande kylning och en stark ram. Effekten hos stationära generatorer är i allmänhet högre än 20 kW, men sådana anordningar är bullerigare och kräver regelbundet underhåll.

Mobil och stationär dieselgeneratorfoto

Typ av dieselgeneratormotor

För känslig utrustning rekommenderas att du väljer asynkrona enheter. Men synkrona dieselgeneratorer för hemmet är alla att föredra på landsbygden, där uthålligheten är viktig.

Ju mer intensiv driftsläge, ju mer pålitlig den valda enheten ska vara.

Höghastighetsmotorn kommer att vara bra vid en last som inte överstiger 500 driftstimmar under året. Om generatorn har mer seriöst arbete är det mer logiskt att föredra en enhet som har en frekvens på 1500 rpm, vilket också är mer hållbart och mindre bullrigt.

Driftvillkor för dieselgeneratorer för hemmet

Vilken dieselgenerator ska jag välja för ett fritidshus?För en generator av öppen typ monterad på en metallram, krävs ett separat rum, utrustat med värme, ventilation och säkerhetsutrustning vid brand.

Related  Varmvattenberedare – drift och byte

Behållartypen är inte rädd för påverkan av väderförhållanden, det kan installeras på ett bekvämt ställe. Som skydd används här ett speciellt hölje vilket kan påverka generatorns ljud positivt

Ibland används mobila generatorer i förortshushåll i form av en släpvagn på chassit.

Kontrollmetod för dieselgenerator

 1. Manuell drift förutsätter att någon borde vara nära enheten för att kunna reglera sin funktion.
 2. Halvautomatiskt läge skiljer sig från manuell med viss automatisering, till exempel manuellt start kan endast vara starten på generatorn. Idag finns det modeller som kontrolleras på distans, men sådan kontroll kan utföras på avstånd av högst 25 meter.
 3. Generatorer med automatisk styrläge kräver endast övervakning och mänsklig användning av specialprogram. All nödvändig information visas på panelen.

Video recension av stationär dieselgenerator för hemmet med automatisk lansering

Översikt över dieselgeneratorer av populära märken

De bästa ryska dieselgeneratorerna för hemmaTill de bästa dieselgeneratorerna på den ryska marknaden bör tillskrivas enheter som produceras av inhemska företag under varumärkena Vepr, PRORAB och Svarog. Sortimentet av generatorer på dieselbränsle från dessa tillverkare är utformat inte bara för hushållskonsumenter, men också för industriell användning av kraftaggregat.

Videoredigering av den ryska dieseldrivaren Prorab 3001 D

Bland utländska modeller är generatorer av sådana välkända europeiska märken som EKO och HAMMER, FG Wilson, SDMO, liksom HUTER och Genpower pålitliga av köpare. Dessa är mycket pålitliga enheter som visar utmärkt prestanda och effektivitet i ryska förhållanden.

Dieselgenerator för villa HyundaiEtt stort antal dieselgeneratorer erbjuds av asiatiska företag som traditionellt representeras på denna marknad. Hyundai, Honda och Yamaha, liksom många andra tillverkare, är idag de ledande inom detta område, inte bara på grund av produkternas höga kvalitet, men också på grund av sin moderna design. Nu på marknaden kan du se produkter från amerikanska företag, till exempel Ranger och Mustang. Och under dessa märken produceras en rad inte bara inhemska men även industriella modeller.

Med allt sortimentet av sortimentet som erbjuds idag utmärks ryska produkter av tillgänglighet, extrem tillförlitlighet och enkel drift.

Eftersom inhemska dieselgeneratorer är bättre på lokala förhållanden, så finns det nästan inga klagomål om deras “whims” eller vägran. Och om du behöver teknisk inspektion eller reparation av enheten, är det inte svårt att hitta dessa eller andra delar.
Om vi ​​betraktar de importerade generatorns fördelar, kommer deras otvivelaktiga fördel att bli större lönsamhet och ett tillräckligt långt motorliv.

Related  Detaljerad guide till byggandet av simbassänger för stugor

Hur man väljer en generator (video) + svetsgeneratorer