พืชแครอทดีแครอทเป็นผักที่มีประโยชน์มาก มีวิตามิน A, จุลินทรีย์และสารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ การใช้แครอทในครัวที่บ้านมีความสำคัญเป็นสากล มันสามารถใช้ในสลัดทั้งในรูปแบบดิบและต้มแครอทจำนวนมากทำสำหรับซุปจานด้าน gravies

หากต้องการเก็บเกี่ยวแครอทที่ดีเกษตรกรแนะนำให้ใช้เตียงสูงที่เรียกว่า เนื่องจากวัฒนธรรมผักนี้ชอบหลวมดินที่มีโครงสร้างอย่างประณีตวิธีการเพาะปลูกนี้จะช่วยให้บรรลุสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของผลแครอท นอกจากนี้ยังไม่เป็นปัจจัยสำคัญในการให้ผลผลิตสูงคือการเลือกพันธุ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปลูกแครอทโดยใช้เทคโนโลยีเตียงสูงสามารถดูได้จากวิดีโอ: