Blomstring av den oljebärande rädisaNästan varje torpare växer i hans trädgårdslandet rädisa för att få en vinter i aktier är mycket användbar och välsmakande rotfrukt, sparas allvarliga förkylningar. Men det finns sorter som inte har möjlighet att bilda frukt och deras värdefulla grenade bladverk och blomställningar. Sådana frön är sådda för att producera siderativa gröna gödselmedel.

De inneboende egenskaperna hos oljebadrädistern

Ett speciellt drag hos gödningsmedlet är oljebadret (Raphanus sativus, Var. Oleiformis). Denna växt är cruciferous, årlig. Denna kultur bildar en rot, som en normal rädisa, och tränger in i jordtäcket utvecklat ett starkt rotsystem, varvid bildas på ytan av ett stort antal blad.

lövverk oljefrö rädisa

Oljedisken når en höjd på upp till två meter. Hennes lövverk kan användas till mat, speciellt ofta hemmafruarna lagar mat från salladsblad.

Men övervuxna stjälkar är ett utmärkt gödningsmedel för jord, de så kallade siderata.

stjälkar av olivradis

Denna kultur är inte nyckfull för odlingsförhållandena. Hon är inte rädd för torka, kallt väder, eller alltför fuktiga förhållanden. Det är inte nödvändigt att plantera rädisa i perfekt upplysta soliga ställen, det ger perfekt avling och skuggade områden.

växande utvecklingstiden från plantering till framväxten av den första blomställning är fyrtio dagar, och detta ger möjlighet att växa rädisor flera gånger en gynnsam vår-sommar-höst säsong.

Ju senare rädisningen sås i jorden, desto mer fröförbrukning uppnås, deras spiring minskar. Tio meter kvadrat är ungefär trettio gram frön.

Frömaterialet såddas genom att dispergera över ett visst område av frön och försegla med vanliga ljuskäkar till ett djup av ca två centimeter för utmärkt spiring.

Effekt av användningen av olivradis

  • Såning av olivrädis är huvudsakligen förknippad med en önskan att förbättra markstrukturen i trädgårdsängarna och göra den mer näringsrik till alla nödvändiga näringsämnen och organiska element.
  • Röda växtens välutvecklade rotsystem främjar uppväxten av de mest användbara mineralerna i jordens övre lager, så nödvändiga för vegetabiliska grödor som odlas hemma på vanliga hushållsplottor.
  • Efter skotten når sin maximala höjd och ottsvetut deras fasad och sektion med rötter grävde konventionell manuell metod med hjälp av trädgårdsbajonett spadar. Av de gröna, inte grova stammarna, förbereda en grön markmassa som smälter i jorden. Om stjälkarna står tillbaka och grovt, så kompostas de från dem.

frö radikostiftar

  • Olivgrönsaken fyller mycket effektivt tomten, tillåter inte att bryta sig igenom ogräset, på grund av vilket inget växer på sängarna, förutom grönsaker och rädisor. Det är rädisa idag som är en utmärkt metod att kontrollera ogräs i stora jordbruksområden och fält.

När är det bäst att använda rapsolja som gödningsmedel?

tjocka skott av rädisa
Denna kultur är oftast odlas på lerig jord, torv, svagt sura platser, vingårdar, vilket bidrar till förstörelsen av maligna patogener i marken jord, wireworms och svampsjukdomar i samband med tre till sex år, lossa den rika jorden och dess dränering, påskynda andra kulturer av skottillväxt , vilket medför förbättrad luft- och fuktkapacitet.

Rädisa används som gröngödsling för mark anrikning saknade mängder kväve, kalium, kalcium, fosfor, liksom alltför kontaminerade platser ogräs, speciellt prickade vetegräs. En annan viktig egenskap hos oljeväxter rädisor är förmågan att skydda jorden från vatten- och vinderosion i synnerhet på hösten och våren säsonger.

Video om en radisolja som en utmärkt bikaka