ElpannaVarmvattenberedare för elektrisk lagring är anordningar för cyklisk uppvärmning av vätska i ett privat vattenförsörjningssystem. Sådana pannor är utrustade med en kapacitet av en viss kapacitet och rörformiga elvärmare (TEN).

Externt är elektriska apparater för vattenuppvärmning skyddad av isolering och ett hölje av högkvalitativa material. För bekvämligheten är elektroniska kontrollmenyer eller termostater monterade på varje panna av denna typ.

Tack vare detta fungerar elvärmare i automatiskt läge med en temperatursensor. Den ställer in minsta graden av den behandlade vätskan.

För tydligheten jämförs de elektriska vattenvärmaren med en termos. Konstruktionerna är mycket lika, eftersom det finns värmeisolering mellan yttre och inre delar. Som i termosen minskar isoleringen värmeförlusten med en viss tid.

Intressant är, för korrekt tillförsel av den behandlade (uppvärmda) vätskan i uppvärmningsvärmesystemet, kallvatten från stigaren matad från botten uppåt och förskjutning av hetvattnet. Volymen vätska uppvärmd till en viss temperatur tas från ovanför behållaren. Denna cirkulation håller den önskade graden av uppvärmning.

Förvaringsvärmare karakteriseras av volymer från 10 till 150 liter. En sådan anordning av detta slag i arbetsförhållanden kommer att hålla det uppvärmda vattnet i innertanken.

Efter den första uppvärmningen av lagertankens vattentank i 2-3 timmar, behöver du inte slösa bort tiden som väntar, värmaren bibehåller värmenivån.

Ju bättre lagring elvattenvärmare

Varmvattenberedare av märket AristonInnan du väljer en varmvattenberedare, bör du noggrant beräkna den rätta volymen på tanken.

För en elvärmare med ett lagringssystem är fördelarna följande:

 1. Olika volymer. Elvarmaren för lagring varierar från 10 till 150 liter. Modeller över 100 liter är lämpliga för daglig användning av familjen på mer än 4 personer.
 2. Enkelhet och bekvämlighet med design. Huvudelementen är en värmare och en intern tank. Allt är enkelt för användaren, det finns inga onödiga och oförståeliga hävstångar.
 3. Ledande tillverkare har tagit hand om kvaliteten på modellerna. Individuell inställning för varje budget, olika bostäder.
 4. Uppvärmt vatten levereras till flera punkter samtidigt. Till exempel kan du samla vatten i badrummet och i köket.
 5. Modeller med små och medelstora volymer är bekvämt monterade och anslutna till nätverket. Och effektnivån är nästan densamma med de klassiska hushållsapparaterna.

Naturligtvis har någon teknik sina nackdelar och orsakar misstro i de första testen. När du väljer en elvarmare med värme på mer än 50 liter, verkar volymen på enheten imponerande. Och det sänds ofta över badrummet, vilket orsakar obehag.

Även för första gången under säsongen måste du vänta på att tiden ska värmas upp, men den fortsatta användningen av enheten kommer inte att ta några minuter ledig tid.

Till lagringsenheten behöver du bara vänja dig, och under sommarsäsongen kommer hela familjen bara att njuta av att använda den.

Designfunktion för eluppvärmningsvattenberedare

Elektrisk lagring vattenvärmare konstruktionDenna hushållsapparat är utrustad med:

 • yttre skyddshölje i rostfritt stål, högkvalitativ plast eller emalj;
 • värmeisolering mellan tanken och skyddshöljet;
 • Vattenuppvärmningskapacitet (högkvalitativa modeller är endast utrustade med rostfria tankar);
 • en kontakt för tillförsel av kallt vatten till systemet;
 • Magnesiumanod, som är nödvändig för att förhindra bildning av skalan;
 • värmeelement (TEN) av en viss typ: öppen eller stängd
 • utsignalen från den behandlade heta vätskan;
 • termostat, vilket säkerställer korrekt inställning av värme.

Vart och ett av dessa element tillåter värmesystemet att fungera korrekt. Om ett värmeelement är skadat, är det till exempel enkelt att göra en ersättare själv.

Tiden beror på volymen av flytande uppvärmning i tanken. En uppvärmningsvattenberedare på 10 eller 15 liter kommer att förbereda vatten i en halvtimme, enheten med en tank på 150-200 liter värms upp till 6 timmar.

Mer volym, respektive tillräckligt för alla. Därför beror den totala effektiviteten inte på tankens specifika volym.

Typer och sätt att ansluta lagringsvärmare

Förvaringsvärmare elektriska vertikala och horisontella monteringsmetoderElvarmaren för förvaring klassificeras enligt monteringsmetoden till vertikal och horisontell.

Denna skillnad (klassificering) är oumbärlig, det hjälper bara att välja en viss modell. Det bör noteras att de horisontella linjalerna av modellerna är dyrare, men de fungerar lika med vertikala. Varmvattenberedare med ett vertikalt hölje på 80 liter – den optimala modellen för installation i lägenheten.

Det finns också 2 sätt att ansluta lagringsvärmare:

 1. Tryckhuvud. Gäller i systemet med konstant vattentryck. Den specifika typen för vattenförsörjning är inte viktig. Det är viktigt att vatten levereras till rörledningen under stabilt tryck. Mycket bättre än icke-tryck, för alltid i värmarens tankar kommer det att vara varmt vatten, och som du använder den önskade mängden kyla från vattenförsörjningen. Stallhuvud. Trycket i vattnet som behandlas av pannan beror på trycket i stigaren. Standardanslutning av enheten till vattenförsörjningssystemet.
 1. Gravity. Det anses vara ett föråldrat sätt att ansluta värmaren. Men elektriska vattenvärmare för ett sommarboende, oftare, montera och starta i arbete på ett icke-trycksätt. Denna metod är lämplig för små stugor utan permanent bostad. Så vanligtvis installera modeller för lagring elvatten värmare upp till 30 liter i volym.

Dessutom har ett icke-tryck-tillvägagångssätt för installationen en fördel i strömförbrukningen, eftersom redan uppvärmt vatten blandas med kyla mindre aktivt på grund av brist på det önskade trycket. Men under drift är det nödvändigt att övervaka vattennivån, annars kommer värmeelementet att misslyckas. Plus, låg effekt ökar väntetiden för varmt vatten.

Hur man väljer en varmvattenberedare

Varmvattenberedare av väggtypInnan du köper en viss modell, är det bättre att ta reda på strömförbrukningen. Faktum är att för en konventionell horisontell vattenvärmare på högst 50 liter är en kraft på en och en halv kilowatt tillräcklig. En sådan anordning är lätt att installera där det finns ett högkvalitativt uttag. Under drift av enheten blir nätverket inte överbelastat.

HögkapacitetspannaMer kraftfulla modeller behöver raffineras och i en individuell automatisk säkring. Du behöver göra mer arbete och följ noga instruktionerna. Effektkriteriet är avgörande för daglig användning av en sådan enhet. Den maximala effekten är 6 kilowatt.

En apparat över 2 kilowatt som behöver en individuell anslutning till nätverket.

Viktiga detaljer när du väljer en panna

Arrangemang av vattenvärmare AristonDen viktigaste detaljerna i det här fallet – en liter. Du kan ungefär beräkna utgiften för varje person i rummet. Den genomsnittliga förbrukningen av varmt vatten i badrummet från 100 till 180 liter, och i duschen spenderar upp till 90 liter varmt vatten, spenderar ett handfat över diskbänken i badrummet upp till 20 liter, en diskbänk spenderar från 25 till 40 liter. Att jämföra sådana volymer är lätt att föreställa sig hur mycket varje familjemedlem kommer att spendera varmt vatten per dag.

En klassisk stadsfamilj på 3 personer väljer som regel en vattenvärmare med en lagerkapacitet på 100 liter. Den större volymen kostar en storleksordning mer och strömförbrukningen är högre.

Ledande tillverkare är mest sålda horisontella modeller. Undantaget för företaget Electrolux, som var den första som producerade universalkedjor. Modeller av detta företag kan installeras horisontellt och vertikalt, för att använda så kompakt som området tillåter.

På den ryska marknaden upptar italienska företag för produktion av pannor, pannor och värmare en bra plats. Första platsen är för Ariston.

Sekvensen för val av parametrar bör börja med:

 1. Volymen.
 2. Värmeelementets effekt.
 3. Material av värmeisolering.
 4. Typ av material för innertanken.
 5. Läge. Horisontell eller vertikal.
 6. Närvaro av inbyggd spole.

Ofta väljer konsumenterna en mindre vattenvärmare på grund av oförmågan att installera den nödvändiga modellen. I detta fall måste familjemedlemmar vänta tills en ny volym vatten värms upp.

Om lagring elektriska vattenvärmare – video