pannaVattentrycket i pannan kan inte vara tillräckligt för att ge varmt vatten. För att recirkulera hett vatten genom pannan är det nödvändigt att installera vattensystemet ordentligt med cirkulationspumpens installation.

I stora fritidshus rekommenderar specialister att man installerar ett varmtvattenberedningssystem för en centraliserad metod för uppvärmning av vatten, genom en gas- och elkolonn (en kedjekoppling med enkelkrets kan också användas). I detta fall måste en indirekt uppvärmningskedja byggas in i detta system för att tillhandahålla den nödvändiga tillförseln av varmt vatten.

Källans volym beräknas med hänsyn till alla människor som bor i huset (för en familj på 4 personer är det tillräckligt att ha en panna för 100-150 liter.). Vattnet i VVS-systemet värms upp med hjälp av en värmeväxlare, som är ansluten till en värmekälla (panna, kolonn).

Varmvattenberedaren har flera ingångar och utgångar. Egenskapen hos indirekta värmepannor är att en spole är installerad i den i form av ett spiralrör av metall, genom vilket varmvatten från pannan passerar. På grund av värmeväxling mellan varmt vatten i spolen och kallvatten i pannan, värms vätskan inuti pannan. Detta skapar ett preliminärt lager av varmt vatten för mänskliga behov.

Boiler layoutHela VVS-systemet har en sluten driftcykel. Om varmt vatten inte används under lång tid börjar det att svalna. När en person vill använda hett vatten kommer han förmodligen att möta problemet med en initial frånvaro. När kranen är påslagen aktiveras systemet och vattenuppvärmning startar. Men tills det värmer upp till önskad temperatur kan det ta flera minuter.

För att kunna använda varmt vatten omedelbart efter att ha öppnat kranen monterad i cirkulationspumpen, som återcirkulerar vattnet längs konturen av tiden, oavsett om människor använder varmt vatten eller inte.

Oavbruten vattencirkulation genom pannan utförs genom att installera extra utrustning: expansionstank, omvänd och säkerhetsventiler, luftventil.

Related  Tillförlitligt skydd mot dödlig destruktion – dränering runt huset

Således går recirkulationen av varmt vatten genom pannan genom en cirkulationspump, en värmeväxlare och extra utrustning som installeras i ett enda varmvattenberedningssystem. Som ett resultat behöver en person inte vänta på att vattnet ska värma upp, passera vatten under en tid.

 Piping av pannan med recirkulation

system för att organisera recirkulation av varmt vatten i ett system med en indirekt värmepanna En av de viktigaste och komplexa processerna för att installera ett varmvattenförsörjningssystem är rörledning av en panna med recirkulation, men det kan realistiskt utföras för hand.

En av de mest ekonomiska och effektiva varmvattenberedare för hem och stugor, anser experter en indirekt värmepanna. Källan för vattenuppvärmning kan vara gas, el eller en värmeväxlare. Det är värmeväxlaren som säkerställer den ekonomiska användningen av varmvattenberedningen med den indirekta värmepannan.

Att hela systemet fungerar ordentligt beror på pannans korrekta rörledning. Begreppet bindning kan definieras som ett kännetecken för installationen och anslutningen av varmvattensystemet till källan för vattenuppvärmning.

När du installerar pannan och hela systemet med recirkulation behöver du:kopplingsschema

  • Ställ in recirkulationspunkten. Det ligger som regel i mitten av uppvärmningstanken;
  • Kallvattnet levereras till pannans bottenöppning;
  • Varmvattenutloppet måste installeras på toppen av pannan.
  • kylmedelsröret förbinder toppen och sträcker sig nedåt (värmeväxlare cirkulationsvatten bude passera genom en bana som kommer att vara den övre delen av pannans ingång och utgång – botten).
  • Tillförsel av rör till energikällan bör utföras enligt reglerna för installation av material och anslutas med hjälp av adaptrar. Ventiler och kranar.

Det bör noteras att effektiviteten i varmtvattencirkulationssystemet beror på hemvärmesystemet. Detta bidrar till en ökning av effektiviteten hos en indirekt vattenvärmare (panna) med 35%.

Pannans rörledning recirkuleras med en standard uppsättning material: kranar, PVC-rör, adaptrar, rördelar, pumpar. Välj endast kvalitetscertifierade produkter från hållbart material. Kategoriskt rekommenderas det inte att använda korrugerade slangar och material av pulvermetallurgi.

Related  Vilken värmare ska man välja för ett garage

Kedjecirkulationskrets

Vattenåtercirkulation i varmtvattensystemet är nödvändigt för att ge någon punkt av systemet med varmt vatten utan ytterligare spill. För detta ändamål installeras en krets, längs vilken vattnet från pannan passerar genom hela systemet, och återgår sedan till pannan. Recirkulation sker med en liten pump, som fungerar väldigt tyst. Ett sådant system bidrar till att bibehålla en stabil temperatur på varmt vatten någonstans i huset.

Bland de gemensamma återvinningssystemen finns flera grundläggande alternativ:

  • Montering av en trevägs- eller servoventil. Applicera denna metod för vägg- och golvmodeller av pannor. Två rör (två kretsar) ansluts till pannan. En krets är för uppvärmning, den andra för varmt vatten. Varmvattenberedaren i detta system fungerar som huvudkylmediet. När vattentemperaturen sjunker används en servo- eller trevägsventil som börjar arbeta med att värma vattnet. Uppvärmning vid denna tidpunkt överlappar varandra. Efter uppvärmning av vattnet till önskad temperatur återupptas värmeuppvärmningen;recirkulationskrets
  • Installation av två cirkulationspumpar i ett system. Under detta system är en av pumparna avsedda för återcirkulering av varmt vatten genom värmesystemet, och ett annat – längs pannkretsen. Detta system ger ursprungligen en normal vattentemperatur i pannan, och sedan i värmesystemet. Ett kännetecken för denna krets är närvaron av en termostat och en lägesbrytare, som gör att du kan koppla ifrån, om ett av systemen, om det behövs.Schema för rörledning av en panna med recirkulation
  • Användning av hydraulpilen. Gäller om huset har mer än två kretsar (uppvärmning, varmt vatten, varmt golv). Detta system syftar till att värma vattnet, genom vilket uppvärmning av alla kretsar genomförs. Detta system har en betydande nackdel – vid analys av vatten. Värmebäraren kan inte klara av att möta alla människors behov samtidigt.pannrörledningskrets

Related  Vilka värmare brinner inte syre och torkar inte luften

Valet av metoden för uppvärmning av vatten och uppvärmning samt sätten för återvinning genom pannan ska ske i enlighet med tydliga beräkningar av alla konsumenter och kylvätskans kapacitet. Fördelarna med de grundläggande systemen har en panna med trefas eller servoaktiverade ventiler.

Video om organisation av varmvattenåtervinning