Förra året återhämtade mina plantor av zinnia nästan helt. Självklart vet jag inte, men bladen på skotten blir gradvis gula, och några växter smuler än. Inte alla lyckades spara. Jag skulle vilja undvika sådana misstag den här säsongen. Berätta för mig varför blir zinnia plantor gula och hur man hanterar det?

Odling av zinnia av plantor odlas i stor utsträckning av blommodlare, eftersom det gör att man kan få en tidigare blomstring av dessa vackra växter. De snygga majorsna har dock en något lustfull karaktär, som manifesterar sig på scenen av plantor. Ofta börjar unga skott att förlora färg och bladen blir gradvis gula. För att förhindra en sådan situation måste du veta varför zinniaplanten blir gul.

De främsta orsakerna till att gulplanterna gulnar är:

  • frysning av;
  • brist på näring
  • nära plantering
  • skador på rötterna
  • brist eller överskott av fukt
  • brist på belysning;
  • sjukdomens närvaro.

Frysning av plantor

vuxna plantor

Zinnia är mycket känslig för låg temperatur, även kortfrysning av skotten leder till deras nederlag och gulning av bladen. Det är särskilt viktigt att inte tillåta utkast under ventilationen av växthus med plantor och lämna inte behållare nära öppna fönster.

När man odlar zinniaplantor på det öppna marken på natten, är det nödvändigt att täcka planteringen med en film.

Brist på mat

plantor på fönstret

För den fulla utvecklingen av plantor behöver zinnia en lös och näringsrik jord. Bristen på kväve och andra mikroelement i marken kan leda till att skotten gulnar.

Det är nödvändigt att regelbundet mata plantor med kväve och komplexa mineralgödselmedel, så att växter har tillräckliga näringsreserver för aktiv tillväxt.

Stäng plantering och skador på rotsystemet

tjock landning

Gula löv av zinniaplantor förekommer också vid förtjockning av skott, när de saknar utrymme för tillväxt, vilket leder till att växter är sammanvävda med rötter och kämpar för överlevnad. Det är nödvändigt att ordna zinnia i separata koppar, försök att inte skada de tunna rötterna, vilket i sin tur kan leda till missfärgning av löv och ytterligare död av plantor.

Överträdelse av bevattning och brist på ljus

unga tillväxt

Löv i unga zinnia kan bli gula och till följd av missad eller otillräcklig vattning. Det är viktigt att inte tillåta fullständig torkning av marken, utan att inte fylla plantorna. Med överflödig fukt kan förfallsprocessen börja, vilket leder till att plantorna dör.

Brist på belysning leder till gulning och sträckning av plantor, så behållaren med zinnia bör placeras på en solig plats.

Spridningssjukdom

Obrottsliga plantor är försumbara mot olika sjukdomar. Ofta är plantor benägna att blekna, vilket uppenbarar sig som guling av bladen. Först blir de gula bladen gula, så småningom växer bakterien trög och krymper. Du kan försöka spara de återstående zinniaen, kasta jorden med en svag lösning av kaliumpermanganat. För förebyggande och behandling av sjukdomar ska sprayen sprutas med Bactofit.

Helt blöta zinniaplantor bör försiktigt avlägsnas från jorden.

Odling av zinnia från frön och vidare vård – video