หัวหอมหนึ่งในส่วนผสมหลักในการทำอาหารคือหอมใหญ่ ที่กระท่อมภายใต้การเชื่อมโยงไปถึงของหัวหอมสวนทั้งหมดจะถูกจัดสรร เทคโนโลยีการปลูกพืชสวนนี้ค่อนข้างง่าย แต่ก็หมายถึงการใส่ปุ๋ยและรดน้ำบ่อยๆ

ตามประสบการณ์ของชาวฤดูร้อนพวกเขาแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีของเตียงสูง วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการกำจัดวัชพืชการรดน้ำและใส่ปุ๋ย ดังนั้นสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหัวหอมอยู่ในดินนานกว่าในช่วงปลูกตามปกติในที่โล่ง

อ่านบทความ: วิธีการปลูกหน่อหอมในพื้นที่เปิด?

วิธีการใช้เตียงสูงสำหรับหัวหอมที่โตขึ้นดูวิดีโอ: